Nhựa bọt dẫn    (HS-D5)

Sản phẩm này được khuyến khích sử dụng thay thế cho vật liệu chống tĩnh điện
Trị số điện trở : 1 MΩ
Kích thước: 0.6 m x 100 m and 1.2 m x 100 m.