Túi chống tĩnh điện (HS-D2)

Túi chống tĩnh điện có khả năng bảo vệ sản phẩm rất cao
Dưới đây là một vài kích thước :

80 x 120 mm
100 x 150 mm
150 x 225 mm
120 x 170 mm
200 x 250 mm
250 x 300 mm
300 x 400 mm