Túi bảo vệ (HS-D1)
Đây là vật liệu tốt để bảo vệ sản phẩm trong quá trình bốc xếp, vận chuyển
Dưới đây là một vài kích thước:
3” x 5” 76 x 127
4” x 4” 102 x 102
4” x 6” 102 x 152
5” x 8” 127 x 203
6” x 8” 152 x 203
6” x 10” 152 x 254
6” x 30” 152 x 762
8” x 8” 203 x 203
8” x 10” 203 x 254
8” x 12” 203 x 305
10” x 12” 254 x 305
10” x 14” 254 x 356