Đai tay ESD(HS-C1)
Dây đai có thể điều chỉnh được, có độ bền cao. Đai được làm từ rất nhiều sợi dẫn điện ...
                         xem tiep >>

Giầy phụ nữ (HS-C2)
Giầy có độ bền cao, rất dễ sỏ và tính dẫn điện không bao giờ mất...

                        xem tiep >>

Giầy Nam (HS-C3)
Giầy có độ bền cao, rất dễ sỏ và tính dẫn điện không bao giờ mất...

                         xem tiep >>

Đầu rắn (HS-C4)
Thiết bị này được sử dụng làm điểm tiếp đất của dây đai cổ tay và thảm đứng

Thiết bị tiếp đất
(HS-C5)
Thiết bị có dây dẫn dài 3mThiết bị tiếp đất
(HS-C6)
Thiết bị có dây dẫn dài 3m


Dây đai cổ tay 7mm
(HS-C7)
Dây đai cổ tay và dây dẫn có phích cắm 7mm

Dây đai cổ tay 10mm (HS-08)
Đây là dây đai cổ tay và dây dẫn có phích cắm 10mm