Liên Hệ

Giầy Nam (HS-C3)

  Giầy có độ bền cao, rất dễ sỏ và tính dẫn điện không bao giờ mất
  Điện trở đảm bảo 1 MΩ