Giầy phụ nữ   (HS-C2)

  Giầy có độ bền cao, rất dễ sỏ và tính dẫn điện không bao giờ mất
  Điện trở đảm bảo là 1 MΩ .