Hệ thống sàn nổi (HS-A6)

Là những panel được gắn kết với nhau bằng xi măng
Bề mặt HPL hoặc vinyl ngói