Lớp phủ sàn ESD (HS-A4)

Là lớp phủ đồng nhất dẫn điện màu đen đảm bảo tính năng trong mọi điều kiện.
Thông số kỹ thuật:
Phù hợp với tiêu chuẩn 61340-5-1 / 2
Trở kháng so với mặt đất :< 100 MΩ
Điện trở hệ thống < 35 MΩ
Điện áp thân < 100V
Độ dày : 2mm