Lớp phủ sàn (HS-A2)

Là lớp phủ bề mặt Epoxy được đưa vào để xử lý bề mặt sàn bê tông. Thông số kỹ thuật:
Phù hợp với tiêu chuẩn 61340-5-1 / 2
Trở kháng so với mặt đất :< 100 MΩ
Điện trở hệ thống < 35 MΩ
Điện áp thân < 100V
Độ dày : 2mm