Lớp phủ sàn (HS-A1)

Là dung môi hai thành phần, lớp lót sàn và lớp phủ dẫn điện Epoxy.
Thông số kỹ thuật:
Phù hợp với tiêu chuẩn 61340-5-1 / 2
Trở kháng so với mặt đất :< 100 MΩ
Điện trở hệ thống < 35 MΩ
Điện áp thân < 100V
Độ dày 3mm