File tài liệu chống tĩnh điện A4 (HS-F1)

File tài liệu được làm bằng nhựa tĩnh điện, có kích cỡ bằng khổ A4

File kẹp A4 (HS-F2)

File kẹp có kích thước bằng khổ A4, độ dày 25mm, có móc vòng và có khả năng chống tĩnh điện

File tài liệu chống tĩnh điện A3 (HS-F3)

File tài liệu được làm bằng nhựa tĩnh điện, có kích cỡ bằng khổ A4

File kẹp A3 (HS-F4)

File kẹp có kích thước bằng khổ A3, độ dày 25mm, có móc vòng và có khả năng chống tĩnh điện

Khay để tài liệu
(HS-F5)

Khay tài liệu chống tĩnh điện đựng hồ sơ khổ A4