Thảm sạch (HS-G1)

Thảm sạch sẽ loại bỏ tất cả những vật bẩn, vật ô nhiễm từ ngoài vào cùng với giầy, bánh xe
Kích thước :1195mm x 415mm