Bộ dò điện tích   (HS-B10)

Bộ dò điện tích có thể xác định chính xác điện tích trên một diện tích nhỏ

Thông số kỹ thuật:
Khoảng Đo lường : 0,9 ... 1012 Ω
Chiều dài: 150mm
Đường kính: 12,7mm
Trọng lượng: 43g