Dép bướm (HS-H1)

Với đế làm bằng nhựa Pvc có khả năng loại bỏ tĩnh điện trên cơ thể

Dép bướm (HS-H2)

Với đế làm bằng nhựa Pvc có khả năng loại bỏ tĩnh điện trên cơ thể

Giầy cánh bướm ESD (HS-H3)

Giầy chống trượt (HS-H4)

Giầy chống trượt
(HS-H5)

Giầy chống trượt có lỗ thoáng

Giầy chống trượt (HS-H6)

Giầy chống trượt có lỗ thoáng mỏng

Giầy chống trượt
(HS-H7)

Giầy có lỗ thoáng, có thể điều chỉnh độ rộng

Giầy cao cổ
(HS-H8)